Kỳ đài Huế – Nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước| LTQGI

Kỳ đài Huế – Nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước| LTQGIKỳ đài còn gọi là cột cờ, là một trong những nơi dành để treo lá cờ tượng trưng cho chủ quyền, ở phía Nam, trong Kinh thành, thẳng mặt Ngọ môn. Dưới thời Nguyễn, trong tất cả các dịp lễ tiết, chầu mừng, tuần du cho đến việc cấp báo đều có hiệu cờ. Ngày nay, Kỳ đài đã trở thành một trong những biểu tượng tiêu biểu của di sản Huế gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Cùng với Kinh thành, đây chính là di tích thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế đến thăm quan.
———————
Clip thuộc bản quyền Trung tâm Lưu trữ quốc gia I – National archives centre N1
© Website:

© Facebook:
© Email: luutruquocgia1@gmail.com

Nguồn: https://69ipc.com/

Xem thêm bài viết khác: https://69ipc.com/du-lich/