Thăm quan trường Tiểu học BVIS Hà Nội/ Primary school tour

Thăm quan trường Tiểu học BVIS Hà Nội/ Primary school tourCùng với chúng tôi thăm quan trường Tiểu học BVIS Hà Nội – nơi cam kết đem đến chất lượng giáo dục quốc tế ưu việt – đảm bảo sự phát triển toàn diện cho tất cả các em học sinh. Tại BVIS Hà Nội, chúng tôi chú trọng rèn luyện đức tính ham học, khuyến khích hoạt động tự suy ngẫm và nâng cao tính kiên trì, giúp các em độc lập hơn trong quá trình học tập của mình. Chương trình giảng dạy khuyến khích các em khám phá kiến thức và nhận thức toàn cầu. Ở khối Tiểu học, các em được trang bị nhiều môn học khác nhau và tiếp nhận một nền giáo dục song ngữ và song văn hóa đặc sắc.

Học sinh từ 5 đến 10 tuổi theo chương trình Tiểu học gồm có khối MP1 (Lớp 1-2), khối MP2 (Lớp 3-4) và khối MP3 (Lớp 5-6). Khung chương trình của chúng tôi được biên soạn theo Chương trình của Bộ Giáo dục Anh và Chương trình Tiểu học Quốc tế phản ánh tính đa văn hóa độc đáo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Welcome to BVIS Hanoi’s Primary school tour – where we commit to provide an outstanding education – guarantee the comprehensive development of children. Students become independent learners by means of enquiry, reflection and perseverance. We nurture students with a strong sense of intellectual curiosity and global awareness. The Primary stage exposes students to a variety of disciplines and provides them with a distinctly bilingual, bicultural education.

Serving students from 5 to 10 years old, the International Primary Curriculum (IPC) program which consists of Milepost 1 (Years 1 and 2), Milepost 2 (Year 3 and 4), and Milepost 3 (Years 5 and 6). Our teaching framework is based on the National Curriculum of England and the International Primary Curriculum, with a unique multicultural perspective.

BOOK A SCHOOL TOUR NOW!
⭐ Registration link:
☎ Hotline: 09789 53421
Kakao Talk: BVISHANOI
📧 enquiry@bvishanoi.com

Nguồn: https://69ipc.com/

Xem thêm bài viết khác: https://69ipc.com/giao-duc/

Related Post

5 Comments

  1. I saw my old friends

  2. Im phuong anh im not in bvis anymore

  3. Im hoang minh 4S

  4. I saw me in this video

  5. 7:44 Y6 class couple!😁😁

Leave a Reply