Trắc nghiệm Địa Lí 12 THPT Bài 22 Vấn đề phát triển nông nghiệp

Trắc nghiệm Địa Lí 12 THPT Bài 22 Vấn đề phát triển nông nghiệpĐây là bản đọc do kênh vẹt con thực hiện giúp các bạn học bài nhanh thuộc hơn khi học cùng mình.
Các bạn muốn mình làm bản đọc bài nào thì gửi cho mình bài đấy qua email: Phattrientuonglai68691@gmail.com nhé.
Fanpage: fb.me/vetcondihoc
Mesenger: m.me/vetcondihoc
Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Câu 1: Trong những năm qua, nội bộ ngành nông nghiệp của nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng: Tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng.

Câu 2: Từ năm 1990 đến năm 2005, trong ngành trồng trọt hai nhóm cây trồng có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cao nhất là Cây công nghiệp, cây rau đậu.

Câu 3: Lương thực là mối quan tâm thường xuyên của Nhà nước ta vì: Nhằm đáp ứng nhu cầu của đời sống, sản xuất và xuất khẩu.

Câu 4: Những thành tựu quan trọng nhất của sản xuất lương thực ở nước ta trong những năm qua là: Đảm bảo nhu cầu trong nước và trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Câu 5 : Việc mở rộng diện tích đất trồng cây lương thực của nước at trong giai đoạn 1990 đến năm 2005 diễn ra chủ yếu ở: Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 6: Để tăng sản lượng lương thực ở nước ta, biện pháp quan trọng nhất là Đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 8: Trong những năm qua, sản lựng lương thực của nước ta tăng lên chủ yếu là do Tăng năng suất cây trồng.

Câu 9: Vùng Đông bằng sông Cửu Long có sản lượng lương tực lớn hơn vùng Đồng bằng sông Hồng là do Có diện tích trồng cây lương thực lớn.

Câu 10: Các loại cây công nghiệp thường được trồng ở vùng đồng bằng là Cói, đay, mái, lạc, đậu tương.

Câu 11: Ở nước ta, cây công nghiệp lâu năm được trồng chủ yếu ở miền núi avf trung du là do khu vực này có Địa hình, đát đai phù hợp.

Câu 12: các cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tê cao của nước ta là Cà phê, điều, chè.

Câu 13: Các cây công ngiệp hàng năm có giá trị kinh tế cao của nước ta là Mía, lạc , đậu tương.

Câu 14: Các vùng trồng cây ăn quả lớn nhất ở nước ta: Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Câu 15 : Một trong những nguyên nhân khiến ây công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở nước ta trong những năm qua là Thị trường được mở rộng, công nghiệp chế biến dàn hoàn thiện.

Câu 16: cây điều được trồng nhiều nhất ở: Đông Nam Bộ.

Câu 17: Tây Nguyên là vùng chuyên canh lớn nhất về: Cà phê, cao su.

Câu 18: Một mô hình sản xuất hàng hóa trong ngành chăn nuôi nước ta là Chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp.

Câu 19: ý nào dưới đây không đúng khi đánh giá về ngành chăn nuôi của nước ta trong những năm qua? Số lượng vật nuôi ngày càng giảm.

Câu 20: Chăn nuôi lợn và gia cầm tập trung nhiều nhất ở vùng: Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hai vùng tập trung quy mô diện tích đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm lớn nhất ở nước ta là Đồng bằng sông Hồng,Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hai vùng tập trung diện tích đất trồng cây công nghiệp lâu ăn và cây ăn quả ở nước ta là Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hai tỉnh có sô lượng trâu bò ( năm 2007) lớn nhất nước ta là: Thanh Hóa, Nghệ An.

Câu 24: Căn cứ vào biểu đồ tròn thuộc bản đồ chăn nuôi ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, tổng giai đoạn 2000- 2007, tỉ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng. 5,1%.

Câu 25: Căn cứ vào biểu đồ cây công nghiệp ( năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 19, hai tỉnh nào dưới đây có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta ? Bình Phước và Đắk Lắk.

Câu 26 : Căn cứ vào biểu đồ cây công nghiệp ( năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 19, các tỉnh có tỉ lệ diện tích trồng cây công nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng dưới 10% phân bố ở những vùng nào của nước ta? Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 27: Căn cứ vào biểu đồ cây công nghiệp ( năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 19, cây công nghiệp nào sau đây không phải là sản phẩm chuyên hóa của vùng Tây Nguyên là Thuốc lá.

Câu 28: Căn cứ vào biểu đồ cây công nghiệp ( năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 19, cây công nghiệp nào sau đây không phải là sản phẩm chuyên hóa của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Đậu tương.

Câu 29: Căn cứ vào biểu đồ cây công nghiệp ( năm 2007) ở Atlat địa lí Việt Nam trang 19, nhận định nào sau đây không đúng về sự phân bố các cây công nghiệp ở nước ta? Đồng bằng sông Cửu Long chỉ chuyên canh cây công nghiệp hàng năm.

Câu 30: căn cứ vào biểu đồ tròn thuộc bản đồ cây công nghiệp ở atlat địa lí Việt Nam trang 19, trong giai đoạn 2000-2007, tỉ trọng của cây công nghiệp so với tổng giá trị sản xuất ngành tròng trọt tăng. 1,6%.

Vẹt Con chân thành cảm ơn Tập Đoàn FPT đã giúp sức cho Vẹt thực hiện dự án này.
Mọi tranh chấp về bản quyền vui lòng liên lạc với Vẹt. Vẹt sẽ lắng nghe và cùng hợp tác giải quyết tranh chấp.email: Phattrientuonglai68691@gmail.com

Nguồn: https://69ipc.com/

Xem thêm bài viết khác: https://69ipc.com/giao-duc/